0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Kiểm soát hoàn toàn nguồn sáng cho gia đình bạn một cách hiệu quả nhất. Tự động điều chỉnh lượng ánh sáng phù hợp tại những không gian riêng hoặc bật sáng khi có chuyển động trong vùng chức năng. Lượng sáng cũng có thể được điều chỉnh hoặc tự điều chỉnh...

Tin khác

Top